Arbeidsdeskundige

‘Mijn kracht zit in het vertalen van beperkingen naar mogelijkheden: wat kan deze persoon nog wel?’

De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen, weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over passend werk. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk.

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt veelal ingezet wanneer medewerkers langdurig uitgevallen zijn wegens ziekte of gebrek. De arbeidsdeskundige is een onafhankelijk adviseur. Het onderzoek heeft als voornaamste doel het onderzoeken van de re-integratie mogelijkheden in loonvormend werk. Vraagstelling hierbij is:

  • Kan werknemer het eigen werk nog uitvoeren?
  • Is het eigen werk met behulp van aanpassingen passend te maken
  • Kan werknemer ander passend werk bij de eigen werkgever uitvoeren?
  • Zijn er mogelijkheden om de werknemer te begeleiden naar ander werk bij een andere werkgever?

Er wordt gehandeld binnen de richtlijnen van de sociale wetgeving: de Wet Verbetering Poortwachter. Uiteraard wordt u geïnformeerd over mogelijke subsidies, kortingen of vergoedingen om de schadelast te beperken.

Wanneer na arbeidsdeskundig onderzoek is gebleken dat de medewerker niet kan terugkeren in zijn eigen functie (spoor 1a) zal deze begeleid moeten worden naar ander werk binnen de eigen organisatie (spoor 1b).

Mocht er bij de eigen werkgever geen mogelijkheid zijn om de medewerker intern te herplaatsen dan kan de medewerker begeleid worden naar een andere functie buiten de organisatie (spoor 2).

Een begeleidingstraject, zowel in spoor 1 als in spoor 2, kan volledig op maat worden samengesteld qua inhoud, maar ook qua intensiteit.