Bedrijfsfysiotherapeut

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Werkplekonderzoek

Betrokkenheid en aandacht voor uw medewerkers, de werkplek en het werk dat zij uitvoeren draagt in grote mate bij aan de prestaties en duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Een preventief of curatief werkplekonderzoek kan worden ingezet met als doel  (op basis van klachten) de risico’s op de werkplek en de werkwijze te inventariseren. Kortetermijn oplossingen richten zich op het wegnemen van de klachten en daarmee het voorkomen of verkorten van verzuim. Adviezen op lange termijn richten zich op duurzame inzetbaarheid.

Tegelijkertijd wordt een indruk verkregen van onder andere de werksfeer, werkomstandigheden, werkdruk, taakroulatie en de omgang met collega’s en leidinggevende.

Maatwerktrainingen en begeleiding

Wij bieden diverse trainingen op maat, o.a.:

  • Ergonomie training: de training is gericht op fysiek belastende handelingen, houding en gedrag
  • Beeldschermwerk training
  • Verzuimtraining: de training is gericht op het verkrijgen van kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en op schadelastbeperking
  • Casemanagement

De nadruk ligt bij alle trainingen en begeleiding op bewustwording van het gedrag en het nemen van eigen verantwoordelijkheid met als doel verzuim te voorkomen of te verminderen.