Wat is een verzuimtraining?

Verzuim lijkt een simpel begrip. Iemand verzuimt van zijn werk omdat hij ziek is en als hij weer beter is komt hij weer werken.

Is het zo eenvoudig?

Verzuim heeft veel meer oorzaken, is een resultaat van een keuzeproces, en blijkt in belangrijke mate beïnvloedbaar te zijn.

Door de veranderende wetgeving worden de verantwoordelijkheid voor het verzuimmanagement en de financiële gevolgen van verzuim steeds meer binnen de organisatie gelegd.

Zo is een organisatie onder meer verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van de eerste 2 jaren van arbeidsongeschiktheid en in het geval van eigenrisicodragerschap (ERD) kan de financiële schade zelfs oplopen tot 12 jaar loondoorbetalingsverplichting!

Tijdens de verzuimtraining zullen de verschillende visies op verzuim worden besproken waarbij het accent ligt op het gedragsmodel. In het gedragsmodel wordt er van uit gegaan dat bij verzuim sprake is van een keuzeproces.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inzicht in de theoretische achtergronden van verzuim en de praktische werking van de Wet Verbetering Poortwachter om loonsancties te voorkomen
  • Herkennen van verschillende soorten verzuim (wit-grijs-zwart)
  • Hoe voer ik een verzuimgesprek en wat mag ik een medewerker in zo’n gesprek vragen?
  • Wat kan ik doen om mijn verzuimkosten te verlagen: “van reactief naar een proactief “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *