Welke verzuimbegeleiding kan Bureau in Beweging bieden?

Bureau in Beweging biedt u praktische verzuimbegeleiding aan (caremanagement). Deze begeleiding richt zich op verantwoorde en duurzame werkhervatting in het eigen werk waarbij het draait om de belasting die een bepaalde taak of functie met zich meebrengt versus de belastbaarheid van een medewerker. Wat kan de medewerker wél en welke ondersteuning heeft hij hierbij nodig? In voorkomende gevallen kunnen ook aanpassingen in het werk en/of de werkplek worden aanbevolen.

De verzuimbegeleiding wordt vanuit een onafhankelijke arbeidsdeskundige en gedragsmatige visie bekeken en richt zich naast inhoudelijke aspecten ook op de procesmatige facetten van het ziekteverzuim waarbij u advies krijgt over de wettelijke verplichtingen zoals die voor u gelden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Uiteraard krijgt u advies over subsidiemogelijkheden wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

 Ook kunnen wij u ondersteunen in de volgende werkzaamheden:

  • Ziekteverzuimdossiers toetsen conform de Wet Verbetering Poortwachter
  • Beoordelen of opstellen van het re-integratiedossier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *